Natuurgeneeskundige therapie

Natuurgeneeskundige (paranormale) therapie gaat uit van het zelfhelend vermogen van de mens. Deze therapie heeft daarmee een holistische kijk op de mens. Lichaam, geest en ziel van de mens worden als één geheel gezien en er wordt vanuit gegaan dat ze in voortdurende wisselwerking met elkaar staan.
Zij zijn van invloed op het ontstaan en het verloop van ziekten en op het herstellen ervan.

Universele energie
Behandelen door middel van energie overdracht is een universele, oeroude behandelwijze van ziektes en aandoeningen en komt in grote verscheidenheid in veel culturen voor. Door het werken met energie kan ik het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest bevorderen. Hierbij wordt gewerkt aan het opheffen van storingen in het energiesysteem waardoor lichaam en geest weer in evenwicht gebracht worden. Dit is veelal het begin van het herstelproces.

Energetisch therapeur Hans de WildeDe therapie
De therapie kan ook aanvullend, naast andere (reguliere en alternatieve) therapieën worden toegepast. Het is een veilige, natuurlijke behandelwijze. Deze vorm van therapie kan als volwaardige therapie worden toegepast. Je hebt geen doorverwijzing nodig van de huisarts.
Wel is het verstandig om bij klachten eerst uw huisarts te raadplegen. Behandelingen of aanwijzingen van een arts of specialist zullen nooit worden doorkruist.

Van deze natuurgeneeskundige therapie zijn geen negatieve gevolgen bekend. Wel kunnen cliënten tijdens of vlak na een behandeling de werking van de energie voelen als bijvoorbeeld warmte, koude, trillingen of moeheid. Verder wijzen verschillende onderzoeken uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat zij baat hebben gehad bij deze therapie. Veel cliënten ervaren na de behandeling een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.

Comments are closed.