Behandeling

Bij het behandelen kan ik storingen in het energiesysteem waarnemen door intuïtieve of heldere vermogens (helder zien, voelen en weten).
Bij het behandelen maak ik gebruik van mijn handen waarmee ik energie aan de cliënt doorgeef. Hierbij maak ik ook strijkende bewegingen langs het lichaam.
De cliënt (volledig gekleed) wordt op een behandeltafel of stoel behandeld. Ook is behandeling op afstand mogelijk.

De cliënt kan de werking van de energie vaak voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan echter ook zijn dat de cliënt niets voelt. Dit heeft verder geen effect op de behandeling.

Duur van de behandeling
De duur van het consult is ongeveer 45 minuten. Het aantal behandelingen is verschillend. Bij langdurige of chronische klachten zijn er meer behandelingen nodig. Bij de eerste behandeling overleg ik dit met de cliënt.

U wordt van tevoren verzocht om een vragenformulier (ten behoeve van het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld ) in te vullen. Dit komt dan tijdens het intakegesprek aan de orde.

Voor mensen die niet in staat zijn om de praktijk te bezoeken is huisbezoek in overleg mogelijk.

Comments are closed.