Welkom

Hartelijk welkom op de site van praktijk  ‘de Verbinding’.
Mijn praktijk voor natuurgeneeskundige paranormale therapie bevindt zich in Vaassen.
In de praktijk behandel ik mensen door middel van energieoverdracht via mijn handen.
Dit gaat al of niet gepaard met het krijgen van helderziende beelden. Behandeling door middel van energie overdracht werd vroeger ook wel magnetiseren genoemd (magnetiseur).

Mijn naam is Hans de Wilde en ik ben woonachtig in Epe.
In het verleden heb ik de lerarenopleiding aan de Hogeschool Leeuwarden gevolgd voor het vak Geschiedenis. In het dagelijks leven ben ik beleidsontwikkelaar bij een gemeente. Hiervoor heb ik  een vierjarige HBO studie aan de Bestuursacademie Oost Nederland gevolgd.

Opleiding tot therapeut
Op een gegeven moment werd het voor mij duidelijk dat mijn paranormale gevoeligheid een belangrijke plaats in mijn leven zou mogen krijgen. In 2007 ben ik gestart met de vierjarige HBO opleiding tot Natuurkundig Paranormaal Therapeut aan het Johan Borgman College te Utrecht. Deze heb ik in 2011 afgesloten. Deze opleiding leidt mensen op tot therapeuten met een professionele en integere beroepshouding. In deze opleiding is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de paranormale talenten, persoonlijke en therapeutische ontwikkeling. Voor meer gegevens over deze opleiding verwijs ik u naar de site van Het CAM College ( voorheen Johan Borgman College ). Na deze opleiding heb ik de driejarige opleiding aan de academie voor Mediumschap te Naarden gevolgd.

Beroepsvereniging en registratie
VBAGIk ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG ( Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, lidnummer: 22112172). De registratie geeft aan dat er is voldaan aan alle door de beroepsvereniging gestelde eisen aan uitoefening van het beroep Natuurgeneeskundig Therapeut (hierbij te denken aan de eisen met betrekking tot de opleiding, geheimhoudingsplicht, praktijkvoering , verklaring omtrent het gedrag). De VBAG heeft de verplichting voor de leden om regelmatig bijgeschoold te worden zodat er sprake is van een doorlopende vakontwikkeling.

RBCZAls therapeut ben ik  geregistreerd bij de RBCZ (Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De RBCZ biedt een onafhankelijk tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg ( TCZ )   Voor verdere gegevens en informatie over de RBCZ verwijs ik u naar de website van de RBCZ.

Comments are closed.